Invitasjon til småspeiderdagen 2019


Follebu og Vestre Gausdal speidergruppe inviterer til småspeiderdag 21. september i Badedammen i Follebu.

Oppmøte på Aulestad kl. 12.00 og så går vi puljevis ned og løser naturstien langs løypa ned til badedammen. Her vil vi padle kano og ha andre aktiviteter for at alle småspeidere i kretsen kan bli bedre kjent. Og vi griller (vi holder grillmaten).
Alle småspeidere vil få deltakermerke

Ha med og på klær etter været, noe å sitte på og drikke

Avslutning kl.15.00

 

Påmelding innen 13. september til 99373003 eller ebbe@andro.no

 

Mvh

Eli-Brit (Follebu)
Frode og Jo-Inge (Vestre Gausdal)