Referatet fra ekstraordinært kretsting

Referatet fra det ekstraordinære kretstinget kan du lese her.