Kretstinget 2019 er vel gjennomført

Årets kretsting ble arrangert på Lesja og vi var 20 deltakere fra kretsstyret, Follebu, Lesja, Fåberg, Brøttum og Vestre Gausdal speidergrupper.


Årets kretsting ble gjennomført uten de store diskusjonene, og gikk kjapt unna. 

Kretstinget ble enige om å sette opp en arbeidsgruppe som skal se på hva en eventuelt sammenslåing med Vest Oppland krets vil si i praksis.

Vårt nye kretsstyre er
Kretsleder for 2 nye år; Eli-Brit Y Holen.
Øvrige kretsstyremedlemmer; Iver Kval (1år), Rita Mathisen (1år), Frode Frydenlund (1år), Svein Arne Mathisen (2 år), Anette Berg Kløvstad (2 år) og Oda Langmandsveen (2år).

Ellers en stor takk til teknisk arrangør Lesja speidergruppe og foreldrene i Lesja speidergruppe som sørget for veldig god bespisning.

Referatet kan leses her

Prokokoll fra Kretstinget 2019