Kretsting

Kretsting

Søndag 29. januar ble årets kretsting arrangert på Lillehammer speidersenter, med 36 deltakere og representanter fra alle 7 gruppene.


Møtet begynte med at Vestre Gausdal delte sine erfaringer med hvordan de har fått til god vinterspeiding i troppen, med flotte bilder og mye erfaringsutveksling. Vinterspeiding vil være et av temaene for kretsen i 2017, og ledere og rovere som er usikre på dette kan få være med på Vestre Gausdal sine turer for få påfyll av ny kunnskap.

Under selve kretstinget ble det vedtatt at kretsstyret får mandat til å se på mulighetene vi har for fremtidig organisering av kretsen.  Kretsstyret gis mandat til å starte arbeidet med å se på muligheten for en ny modell for drift av kretsen, og innenfor det, utfordre de kretsgrenser vi er kjent med.

Kretsen har en sunn økonomi, og har lagt opp til å bruke litt penger på speiderarangementer i 2017. Så her er det muligheter for din gruppe til å få økonomisk støtte til å arrangere kretsarrangementer.

Nytt kretsstyre ble valgt, og Eli-Brit Y. Holen (Follebu) går inn som ny kretsleder. Med seg har hun Gunnar Toftegaard (Lillehammer) som visekretsleder, Katrine Stensland (Lesja), Oda Lagmandsveen (Brøttum), Åsne Strand Ødegaard (Brøttum) og Hans Christian Christiansen (Fjerdum)

Blant gjestene denne dagen var Christina Eide, som er vår kontaktperson i speiderstyret, og hun hadde en liten presentasjon om seg selv.

Roverene tyvstartet kretstinget med å ha en samling på speidersenteret fra lørdag til søndag. De ble utfordret til å knekke koden i «perfect escape» og kom seg faktisk ut før tiden var ute. Vi hadde også besøk av Ole Kristian Ljunggern Ringstad, som sitter i roverstaben for årets landsleir, NORD 2017. Han kunne engasjert fortelle om hvordan man skal få aktivisert roverene i kretsen, slik at man kan få et aktivt roverlag.

Avslutningsvis presenterte Oda Lagmandsveen bilder og opplevelser fra hennes tur på RoverWay.