Godt gjennomført Kretsting

Kretsstyre Gudbrandsdal krets 2015
Kretsstyre Gudbrandsdal krets 2015

Da er kretsting for 2014 gjennomført og nytt kretsstyre er valgt 


Det nye kretsstyret ser fram til å ta fatt på speiderarbeidet i Gudbrandsdalen

Kretsleder Visekretsleder
Liv Else Ertresvåg Brenden Kjell Smehus
 
Styremedlem Styremedlem 
Kenneth Mugaas (ikke på bildet) Gunnar Toftegaard
   
Styremedlem Styremedlem
Eli-Brit Ytterstad Holen Maren Brukrogen Enersen