Ekstraordinært kretsting

Innkalling til ekstraordinært kretsting  søndag 11.oktober 2015  kl. 1600-1800 på Lillehammer Speiderhus


Innmelding av saker:

Innmeldte saker må være kretsstyre i hende, senest innen 27.09.2015
Sendes på e-post: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com

Påmelding:

Gruppene skal melde inn delegater, vara og observatører til kretsen

Sendes på e-post: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com , senest innen 04.10.2015.

Saksliste

 

Sak 1/2015. Godkjenning av delegater og innkalling.
Sak 2/2015. Godkjenning av saksliste.
Sak 3/2015. Valg av møteleder, 2 referenter, 2 til å underskrive protokoll og to til tellekorps.
Sak 4/2015. NM i speiding
Sak 5/2015. Kontingent
Sak 6/2015. Innmeldte saker.
Sak 7/2015.

Valg:

Valgkomitee

   
 

 

Kretsstyret oppfordrer gruppene til å melde aktuelle kandidater til

valgkomiteen på epost: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com ,

innen fredag 04.10.2015

   
Saker til ekstraordinært kretsting

Lillehammer 20. desember 2015

 

Liv Else Ertresvåg Brenden
Kretsleder.