Kretsens langtidsplan

For å få en større forutsigbarhet på hvem som har ansvaret for de forskjellig krets arrangementene for speidere er det laget en langtidsplan som vi ønsker at gruppene skal følge. 


Last ned filen Kretsens langtidsplan

Hvis det ikke passer for dere å arrangere når dere er satt opp, bytter dere enkelt med en annen gruppe og gir kretsstyret beskjed om dette.