Jota/Joti


I år blir det felles jota/Joti for hele kretsen på Jørstadmoen