Kretsstyret 2017

Dette er medlemmene i kretsstyret 2017:

Kretsleder Eli-Brit Ytterstad Holen
Visekretsleder og Lederombud Gunnar Toftegaard
Roverombud Åsne Strand Ødegård og Oda Lagmandsveen
Småspeiderombud Katrine Stensland
Styremedlem Hans Christian Christiansen