Dokumenter

2019

Referat fra kretsting

Prokokoll fra Kretstinget 2019
Årsmelding Gudbrandsdal krets

 - - - - - -

Referat fra kretsstyremøter

Referat fra kretsstyremøte 05.03.19

Referat fra kretsstyremøte 29.03.19

_______________________________________

2018

Referat fra kretsstyremøte 14.01.18
Referat fra kretsstyremøte 13.02.18
Referat fra kretsstyremøte 06.05.18
Referat fra kretsstyremøte 17.10.18
Referat fra kretsstyremøte 05.12.18

- - - - - -

Kretstinget

Protokoll fra kretstinget 28.01.2018
Retningslinjer for Gudbrandsdal krets

 - - - - - 

Ekstraordinært kretsting

Ekstraordinært kretsting 11.05.2018

_______________________________________

2017

Referat fra kretsstyremøte 26.11.2017
Referat fra kretsstyremøte 10.09.2017
Referat fra kretsstyremøte 06.05.2017
Referat fra kretsstyremøte 19.02.2017
Referat fra kretsstyremøte 15.01.2017

_____________________________

2016

Protokoll fra kretstinget 2016
Regler og retningslinjer for KBK_Godkjent 2016-01-21
Terminliste 2016-2017
VISJON 2024
 

Kretsstyremøter

Referat-kretsstyretmøte-280216
Referat-kretsstyretmøte-100416
Referat-kretsstyretmøte-040916
Referat-kretsstyretmøte-091016
Referat-kretsstyretmøte-201116
Gudbrandsdal krets - referat utvidet kretsstyremøte 20 nov 2016

______________________________________________

2015

Referat fra kretstinget Protokoll_signert
Referat fra ekstraordinært kretsting Ekstraordinært kretsting 2015
Referat fra kretsstyremøter Møte 22.02.2015
   
Kretsens langtidsplan Kretsens langtidsplan

______________________________________________

2014

Kretsstyrereferater

Møte 24.08.2014
Møte 12.10.2014

______________________________________________

2013

Kretsting

Referat kretsting 2012

Kretstyremøter

Kretsstyremøte 3_2013

Ledermøter

Felles ledermøte 24.11.2013

______________________________________________

2012

Kretsting  

Kretsting 2011

Kretstyremøter

Referat kretsstyremøte 15.04.2012
Referat kretsstyremøte 13.08.2012
Referat kretsstyremøte 14.10.2012
Referat kretsstyremøte 24.11.2012