Om kretsen

Gudbrandsdal krets har i dag 7 aktive grupper og 1 gruppe under oppbygging.
Vi tilbyr speiding fra Lesja i nord til Brøttum i sør.

Har du lyst til å bli speider sammen hos kan du lese mer om hver enkelt gruppe under "gruppene".
Kretsens langtidsplan

Publisert: 03.03.16

For å få en større forutsigbarhet på hvem som har ansvaret for de forskjellig krets arrangementene for speidere er det laget en langtidsplan som vi ønsker at gruppene skal følge.