Gudbrandsdal krets - referat utvidet kretsstyremøte 20 nov 2016

Beskrivelse: