Kretsens turpoeng

Kretsens turpoeng

Formålet med turmerket er å inspirerer speidere i alle aldre til å være mer ute - på tur.

Turmerket er et merke som kan tas av små og store speidere, rovere, ledere og foreldre.

Reglene for merket er som følger.

Merkeserien er laget slik at den med fire merker og fire enhetsfarger, kan dekke hele gruppa. Det er mulig med dette systemet å alltid ha et aktuelt krav på seg til turer i løpet av året, og uten at det kreves kjøp av nytt merke hvert år.

Det er 4 merker

 1. Jeg en ekte frilufter
 2. Jeg en ekte uteligger
 3. Jeg en ekte fjellrev
 4. Jeg en ekte gudbrandsdøl

Reglene

 • Merke tas ved å samle turpoeng i løpet av et speiderår - 20. august til 15. juni. Sommerleirene skal ikke regnes inn i turpoengene, og det kan bare tas ett merke pr. år.
 • Du kan ta det merket du ønsker, og når kravet er innfridd kan merket kjøpes. Neste år kan du samle poeng til det samme merket eller et annet.
 • Kravet til merket er knyttet til den enheten du er i. Er du småspeider skal du samle så mange poeng som merket krever av småspeidere - se tabellen med "krav til speidere".
 • Eks. "Jeg en ekte frilufter" krever for småspeider 6 poeng, for speider 15 poeng og for rover 30 poeng.

Turmerket skal henge på høyre brystlomme på speiderskjorta året etter at du har tatt merket. Det skal henge i et bånd med fargen til enheten.

 • Gult - småspeider
 • Grønt - speider
 • Burgunder - rover
 • Blå - leder, foreldre

Det er ikke lov til å ha mer enn ett merke på skjorta om gangen. Når du har tatt neste merke kan det foregående merket henges på f.eks. leirbålskappa. Du kan ikke bære merket mer enn ett år hvis du ikke har samlet nok turpoeng.

Eks: har du et år klart merket "jeg en ekte uteligger" bæres det merket på skjorta året etter. Hvis du det året ikke tar så mange turpoeng som dette merket krever har du ikke lengre rett til å bære merket på skjorta. Har du allikevel så mange turpoeng at kravet til "jeg en ekte frilufter" er tatt bæres det merket på skjota.

Når du går over fra en enhet til den neste skal det samles turpoeng til den enheten. 
Har du tatt merket før skifter du bare ut båndet.

eks. en småspeider går over til troppen og samler turpoeng til merket 
"jeg en ekte frilufter" skifter bare ut det gule båndet med et grønt.  

Det er viktig at ledere i enhetene følger nøye med slik at kravene til merket fult ut tilfredsstilles. Gruppenes ledere kan når spesielle forhold tillater det, fravike kravene.

Patruljekonkurranse

Hvert år vil det gå en konkurranse mellom patruljene i kretsen. Det er satt opp et vandretrofe til den patruljen som ved utgangen av speideråret har flest turpoeng. 
Trofe og diplom deles ut på kretskonkurransen.

Turpoeng samles ved å dra på tur

 • Dagstur uten overnatting - turpoeng pr. tur
 • Tur med overnatting - 2 turpoeng pr. overnatting
 • Tur med overnatting ute (telt, huk, snøhule osv) - 4 turpoeng pr. tur

Småspeidere og speidere kan ikke samle inn flere enn 10 turpoeng pr. arrangement. Rovere kan samle inntil 15 turpoeng pr. arrangement.

Turlengder: for å regnes som en tur må turen inneholde en distanse som skal tilbakelegges til fots på minst

 • Småspeider - 3 km pr. tur
 • Speider, leder og foreldre - 5 km pr. tur
 • Rover 8 km pr. tur

Ledere og foreldre kan samle turpoeng sammen med sin enhet (barn), det vil si at leder for småspeiderne på tur med flokken får turpoeng etter kravene til flokken. Det samme gjelder for rovere som er med og har lederansvar i annen enhet på tur.

 

  SMÅSPEIDERE SPEIDERE, LEDERE, FORELDRE ROVERE
Jeg en ekte frilufter 6 15 30
Jeg en ekte uteligger 10 25 40
Jeg en ekte fjellrev 15 35 55
Jeg en ekte Gudbrndsdøl 25 50 80

 

Gyldighet

Reglene for turmerket er vedtatt på kretstinget den 30.mai 1990. Kretsens medlemmer kan gjennom sin gruppe foreslå endring av reglene til kretstinget.