Velkommen til Kretsbannerkonkurranse


Sted: Kløverstua på Gjøvik

 

Invitasjon til Kretsbannerkonkurranse 12.-13. mai 2018

Arrangementskomiteen har gleden av å ønske gruppene i Hedmark/Oppland krets av Norges KFUK/KFUM-speidere og Gudbrandsdal og Vestoppland kretser av Norges Speiderforbund hjertelig velkommen til Gjøvik for årets Kretsbannerkonkurranse.

Dette skjer på Kløverstua sør for byen. Det er mulig å parkere biler tett ved leirplassene.
Kjørebeskrivelse/kart blir sendt til de gruppene som melder seg på.

KBK er uttak til NM i speiding som i år er på Nøtterøy i Vestfold fylke 15.-17. juni.
KBK avholdes så likt forestående NM som mulig.
• Praktisk
• Teori
• Orientering
• Rundløype
• Stil og Sveis
• Særpreg
Innrykk fra fredag kl.18.00. Gi beskjed ved påmelding om dere ønsker å komme fredag eller lørdag.
OBS: endringer i tidspunkter kan forekomme
• Åpning lørdag kl. 10.30
• Avslutning søndag kl 15.00
• Patruljene tar med telt, eget patruljeutstyr og egnet
verktøy til praktiske oppgaver. Nærmere orientering om nødvendig verktøy blir utsendt i god tid, og senest en uke, før arrangementet.
• Det blir ordnet med varme griller til middag lørdag.
• Deltakeravgift er ikke lik for begge kretser, da kretsene har forskjellige måter å budsjettere på. Avgiften fastsettes av kretsstyrene.
• Deltakeravgiften faktureres hver enkelt gruppe i ettertid.

Gruppevis påmelding som skal inneholde:
• Antall patruljer, med patruljenavn
• Ca. antall speidere i hver enkelt patrulje
• Ca. antall ledere
• Navn, samt tlf nr og e-post til ansvarlig leder

Påmelding til:
Tore Arnesen
tapost@online.no
tlf. 481 41 670
innen mandag 23. april (selveste St. Georgsdagen)

Speiderhilsen
Lederne i Gjøvik Speidergruppe