KBK


Sted: Kvitsandvika, Brøttum

 

Invitasjon til Kretsbannerkonkurranse 13.-14. mai 2017

Arrangementskomiteen har gleden av å ønske gruppene i Hedmark og Oppland KM, Gudbrandsdal
NSF og Vestoppland NSF hjertelig velkommen til Brøttum til årets Kretsbannerkonkurranse.

Det skal foregå på Kvitsandvika, ved Mjøsa, det er skiltet fra RV 213 mellom Moelv og Lillehammer. Det er en del parkeringsplasser, utstyr må bæres derfra. Info om stedet: http://www.kvitsand.no

KBK er uttak til NM i speiding som i år er i Elverum 9-11. juni

KBK avholdes så likt forestående NM som mulig.

  • Praktisk
  • Teori
  • Orientering
  • Rundløype
  • Stil og Sveis
  • Særpreg

Innrykk fra fredag k1.18.00 . Gi beskjed ved påmelding om dere ønsker å komme fredag eller lørdag.

Åpning lørdag kl 10.00
Avslutning søndag kl 15.00

Patruljene tar med telt, eget patruljeutstyr og egnet verktøy/utstyr til praktiske oppgaver. Nærmere
opplysninger blir utsendt.

Det blir ordnet med varme griller.

Deltakeravgift er ikke lik for alle, da kretsene har forskjellige måter å budsjettere på. Avgiften
fastsettes av kretsstyrene.

Deltakeravgiften faktureres hver enkelt gruppe i ettertid.

Gruppevis påmelding som skal inneholde: Krets, Gruppe

Antall patruljer, med patruljenavn
Antall speidere i hver enkelt patrulje
Antall ledere

Navn, samt tlf nr og e-post til ansvarlig leder

Påmelding til:

Trude Mæhlum

trudesletten@gmail.com
tlf: 951 34 988

innen 28. april

Speiderhilsen

Brøttum Speidergruppe

Reglene for KBK kan leses her http://gudbrandsdal.speiderkrets.no/Om-kretsen/Dokumenter