Hva er speideren?

Hva er speideren?

Mange gode grunner til å være speider
Grunnene til å drive speiding er mange: Ha det gøy, være ute i naturen, være  sammen med gode venner og få nye venner, utfordre seg selv, lære og  oppleve noe nytt og spennende, reise på leir og mye mer. Men formålet med speiding er å utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet hos barn, unge og voksne.

Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre.  Speiding er samarbeid om oppgaver, og speiding er vennskap som oppstår  og utvikles underveis - også på tvers av landegrenser. For speiding  foregår over hele verden og er en internasjonal, ideell bevegelse med  ca. 38 millioner medlemmer i mer enn 150 land. Speiding handler om å  engasjere seg for andre enn seg selv, både for dem du har rundt deg og  for mennesker du ikke kjenner.
Du kan være speider nesten hele livet, og i løpet av speidertiden gjør du da naturligvis masse forskjellig. Men  sentralt i det å være speider i Norge står friluftsliv, vennskap, samarbeid og opplevelser.
gir tilbud om å starte som speider allerede som 6-åring/1. klassing. Allerede i 6-årsalderen har barn en klar opplevelse av vennskap og samhold. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.

Småspeidere er speidere i aldersgruppen 3.-4. klasse. De fleste småspeiderne er med andre ord i flokken i to år før de går over til neste enhet som er troppen. Treningsprogrammet kan brukes på samme måte uansett når den nye speideren tas inn, og uansett hvor lenge den er i flokken.

Troppen er speidernes arbeidsenhet. Speiderne er vanligvis speidere i aldersgruppen 5.-10. klasse. Dette er en tid hvor speiderne utvikler seg veldig mye og det er viktig å gi speiderne en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Treningsprogrammet for troppen er derfor delt i to - et stifinnerprogram for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-10. klasse.

   Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider. 

   Ordet vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring.

Roverarbeidet  er et tilbud til speidere over 16 år. Norges speiderforbund har ingen øvre aldersgrense for roverne, men roverne mister stemmeretten sin i laget og retten til å bli valgt som lagleder det året de fyller 26.  Mye av roverarbeidet består i at roverne selv finner på tingene og gjør dem. Programtilbudet retter seg først og fremst mot aldersgruppen 16–20 år.

Les mer om speiderarbeidet på www.speiding.no

Alle foto: Norges speiderforbund